Ką mes darome?

Mūsų vizija yra stiprinti alergologijos ir klinikinės imunologijos specialybę Lietuvoje, plėtoti alergologijos ir klinikinės imunologijos mokslą, padėti tobulinti žinias ir kelti profesinę gydytojų alergologų ir klinikinių imunologų bei kitų specialybių gydytojų kvalifikaciją, skleisti žinias visuomenei.